Bakkerne mod vest

Storvorde er beriget med et kuperet landskab vest for byen, hvor der tidligere er blevet gravet grus, og hvor der findes en række landskabelige kvaliteter. Som det er tilfældet så mange andre steder, er en stor del af landskabet i dag i omdrift som landbrugsarealer, og adgangen er begrænset. Temaet skal sætte fokus på de særlige rekreative værdier, der potentielt kan skabes og udfoldes i det kuperede terræn. Her er særligt fokus på at puste liv i den gamle grusgrav og på de muligheder, der er, for at benytte de eksisterende skov- og kratbevoksninger til udeliv, samt på perspektiverne i, at plante mere skov.

Ønsket for bakkerne er, at de får en mere righoldig rekreativ profil, som forstærker de grønne bånd mellem Storvorde og Sejlflod, der kan indgå som et vigtigt link i etableringen af rekreative muligheder i naturen rundt om byen.

Ingen Kommentarer

Skriv en kommentar