Handelsmidten Storvorde

Bymidten

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?

Vi vil gøre bymidten til et naturligt knudepunkt i byen, som indbyder til flere frivillige og uformelle aktiviteter

Vi vil gerne skabe gode byrum, hvor man har lyst til at opholde sig – både for en stund og i længere tid

  • Vi vil synliggøre og understøtte byens handelsliv
  • Vi vil sikre, at nye boliger eller andre nye bygninger i bymidten kan indpasses på en hensigtsmæssig måde
  • Vi vil gerne synliggøre banestien i bymidten
  • Vi vil arbejde for, at skabe nyt liv i de tidligere rådhusbygninger
Et indbydende bymiljø skal støtte op om,
at vi handler lokalt i Storvorde!

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Da Aalborg Kommune indbød til dialog om den kommende kommuneplan, var der flere borgere i Storvorde-Sejlflod, som efterlyste en samlet plan for bymidten. Det bunder i, at der er en række forskellige trafikale, bygningsmæssige og funktionelle forhold, der trænger til at blive set på med nye øjne. I arbejdsprocessen bag projektkataloget er det forsøgt at komme nærmere et løsningsforslag, som lægger nogle rammer, der er tilstrækkeligt fleksible til at kunne håndtere nye tiltag og ændringer i det bestående.

Særligt vigtigt er det at omdannelsen sikrer bedre rumlige kvaliteter i handelsområdet, så handelsområdet også i fremtiden vil være en attraktiv bærer af bylivet i Storvorde bymidte sammen med skolen og hallen.

Ingen Kommentarer

Skriv en kommentar