PERSONDATALOVEN

PERSONDATALOVEN OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod herefter benævnt BFSS, behandler dine oplysninger fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med persondataloven.

 

Rettighederne for BFSS´s medlemmer, der er specificeret i Persondataloven:

 • God databehandlingsskik
  Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik.
 • Samtykke
  BFSS registrerer kun oplysninger om medlemmer med personens samtykke. Personen kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
 • Oplysningspligt
  Medlemmet kan få oplyst, hvad de registrerede oplysninger anvendes til. Læs mere i afsnittet “Anvendelse af oplysninger”, som du finder nederst her på siden.
 • Indsigtsret
  Medlemmer ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos BFSS. Det er navn og adresse samt interesser indenfor kultur og sport, på de medlemmer i husstanden som der er meldt ind. Desuden mailadresse og mobilnummer.
  Medlemmer der har en funktion i bestyrelsen i BFSS eller anden titel, er ligeledes registreret med denne.
 • Rettelse af fejl
  Har BFSS registreret ukorrekte oplysninger om et medlem,  retter/sletter BFSS disse oplysninger, hvis medlemmet ønsker det.
 • Oplysning om databehandling
  BFSS er dataansvarlig for de registrerede oplysninger. Databehandlingen af disse oplysninger udføres af den siddende bestyrelse i BFSS og/eller instruerede personer. Derudover har web-administrator adgang.
 • Klageadgang
  Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af oplysninger om den pågældende. Hvis der er noget, som du vil have uddybet, kan du kontakte BFSS eller Datatilsynet.

 

 

ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

BFSS registrerer følgende oplysninger:

  • Oplysninger afgivet i forbindelse med indmeldelse
   Det er navn og adresse samt interesser indenfor kultur og sport, på de medlemmer i husstanden som der meldes ind. Desuden mailadresse og mobilnummer.
  • Dækning samt opkrævningsoplysninger
   Oplysningerne anvendes til opkrævning af kontingent samt målrettet information til medlemmerne. BFSS overfører opkrævningsoplysninger til Quickpay, der håndterer on-line betaling.
  • BFSS videregiver ingen oplysninger
   BFSS videregiver ingen oplysninger til trediepart, oplysningerne anvendes udelukkende til intern brug for håndtering af kontingentbetaling og information til medlemmerne. Medlemmer der har en funktion i bestyrelsen i BFSS eller anden titel, er ligeledes registreret med denne.